Чийгшүүлэн сэргээгч тос
Далайн гүний чийгшүүлэгч арьсыг нөхөн төлжүүлэн тэжээл өгөгчөөр баялаг найрлагатай уг тос нь арьсыг чангалан хэлбэржүүлнэ. N.M.F болон байгалын тэжээллэг бодисууд нь витамин F мөн азулинаар баяжигдан арьсыг давхрага бүрээр нь сэргээн төлжүүлдэг. Хуурай болон хуурайшилтай арьсанд нэн тохиромжтой.

Арьсны дээд давхрагыг гүн чийгшүүлнэ
 
Өглөө болон оройд нүүр хүзүүний арьсанд жигд түрхэн сайтар шингээнэ.
 
Найрлага:
  • Laminaria Seaweed
  • Азулин
  • Витамин F
  • Витамин Е