Төлжүүлэгч тос
Орой бүр нүүр болон хүзүүний арьсан жигд түрхэж хэрэглэснээр арьс гүн чийгшил авна. Арьсны өнгө жигдэрч, эсүүд нөхөн төлжиж арьс тань өдөр тутмын гадны бохирдолоос айхгүй болно. Төлжүүлэгч Тос нь Хүчилтөрөгчийн Ханд болон Хоргүйжүүлэн Сэргээгч Хандтай хавсарч хэрэглэснээр төгс үр дүнд хүрнэ.

Парабен-Фенаксиэтанолын орцгүй. Арьсны 82%  нь тэжээл авсан, 86% нь чийгшил авсан, 86% нь өнгө сэргэсэн. 21 өдрийн турш 20 эмэгтэй дээр хийсэн туршилт судалгааны үр дүн.

Арьсны дээд давхаргад хүрч чийгшүүлнэ. Сайтар цэвэрлэсэн нүүр болон хүзүүний арьсанд орой бүр жигд түрхэнэ. Хүчилтөрөгчийн Ханд болон Хоргүйжүүлэн Сэргээгч Хандтай хавсарч хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй.
 
Найрлага:
  • Хоргүйжүүлэгч бор өвсний комплекс
  • Хонин нүдэн цэцэг
  • AHA
  • Цагаан будааны лав