Чийгшүүлэгч үндсэн сэрүм
Энэ нь арьсан дээр хайлан арьсны гүн давхрагад нэвчин нөлөөлдөг. Арьсны хуурайшлыг маш үр дүнтэйгээр арилган чийгшүүлнэ. Таны арьс эргээд тэжээл аван шинэчлэгдэнэ.
 
6 цагийн турш арьсны чийгшил +78% - тай байна. Парабен - Фенаксиэтанол
 
Чийгшүүлэгч Анхдагч Сэрүмийг нийт 11 эмэгтэйн арьсан дээр 1 удаа түрхэн 6 цагийн туршид ажиглалт хийн туршилт явуулсан. Сайтар цэвэрлэсэн арьсан дээр өглөөд 2-3 дуслыг өдрийн тосны доор суурь болгон хэрэглэнэ.

Найрлага:
  • Далайн мөлхөө ногоон өвс
  • Спиралис далайн өвсний шүүс
  • Hyaluronic Acid 
  • Глицери